torsdag 26 april 2018

Respekt och heder åt Centerpartiet

Jag vill ge Centerpartiet respekt för att de står upp för det de sagt. Det kanske låter självklart. Men som politiken utvecklat sig så går det inte att veta.


Migrationsfrågorna är svåra och väcker så mycket olika känslor. 


Det nya lagförslaget, att ge möjlighet till uppehållstillstånd kopplat till studier, får majoritet när Centerpartiet meddelat att de stödjer förslaget. Bra jobbat att hitta en lösning för de ungdomar som på grund av långa handläggningstider hunnit passera 18 år innan de fått sin prövning. 


Fegt och orättvist att övriga borgerliga partier ger sig på Centerpartiet, som faktiskt röstar som de sagt att de vill hela tiden