lördag 28 april 2018

Näthatarna sprider sitt gift

Jag läser om hatet mot Annie Lööf efter att de meddelat att de kommer stödja lagförslaget som ger möjlighet till studieamnesti (uppehållstillstånd kopplat till studier för de ungdomar som på grund av långa handläggningstider hunnit bli 18 år innan de fått sin prövning).

Det gör mig förbannad, frustrerad och ledsen. Jag är övertygad om att Annie Lööf har en bra skyddsbarriär av gott nätverk runt sig och att hon är fast förankrad i sin övertygelse så att hon inte går ner sig av hatet och hoten.

Sen tänker jag på min gode vän Hans-Göran Johansson från Värnamo. Förutom att han är vän och kollega till mig så är han pappa till Annie Lööf. Det måste vara otroligt jobbigt att vara förälder, partner, vän eller anhörig och stå vid sidan och tiga när någon en älskar blir så utsatt.

Det är för jävligt.

Regeringen har skärpt lagstiftningen så att näthoten omfattas. Och jag anser att det ska vara straffbart att näthota. Det sprider sig som ett gift och näthatarna påverkar andra och jag hoppas att flera av de här personerna blir anmälda och dömda.

Regeringen stärker skyddet mot näthat


Jag läser i artiklar att Annie Lööf och Centerpartiet nu är ännu mer övertygade om att beslutet är rätt och det är bra men jag känner en stark oro för den ökande polariseringen.