onsdag 4 oktober 2017

Två dagars vänortsbesök

Idag får vi besök från våra vänorter Wolgast i Tyskland och Malbork i Polen. Fokus för årets program är integration som är en gemensam utmaning för de tre kommunerna. Vi kommer att göra skolbesök och företagsbesök på detta tema.

Avtalet med Wolgast tecknades i mars 1991 och avtalet med Malbork tecknades i 

september 1999. 

Deltar gör skolpersonal, politiker, företagare och kommunala tjänstemän.

Idag ska vi bland annat besöka Mjällby skola och prata om arbetet ”Tillsammans kan vi förändra och förändras”. Men vi kommer förstås också att berätta om svensk grundskola och grundsärskola och diskutera likheter och skillnader mellan våra länder.

På torsdagen är det Företagarna som ansvarar för programmet, då blir det företagsbesök och diskussion om hur näringslivet jobbar med integration.

Det är viktigt med internationellt utbyte. Vi lär oss av varandra och vi får möjlighet att visa allt det bra arbete som utförs varje dag.