fredag 12 februari 2016

Politikutveckling på agendan

Jag är så glad för att äntligen få berätta att jag är en av dem som ska få jobba med Socialdemokraternas politikutveckling inför nästa partikongress 2017!


Tillsammans med Jasenko och Anna-Caren ska jag ingå i en reformgrupp för en politik som får hela Sverige att växa. Och det ska bli så intressant att få gnugga ner mig i denna frågan, titta på goda exempel i andra länder och ha utbyte med företag, föreningar och organisationer.

- Sverige är starkt när det håller ihop. Under lång tid har vi sett problem kopplat till utflyttning och sämre tillgång till samhällsservice på landsbygd och mindre orter i delar av landet. Samtidigt finns stora möjligheter i ny teknik och växande arbetsmarknadsregioner. Det handlar om att utveckla det som byggt Sverige starkt och den svenska modellen, inte avveckla den. Därför ser jag fram emot att arbeta med att få fram reformförslag som ger framtidstro och växtkraft i hela Sverige, säger Heléne Björklund, Kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg.

I Socialdemokraternas arbete med utveckla och förnya politiken leder Heléne Björklund, Jasenko Omanovic och Anna-Caren Sätherberg den arbetsgrupp som ska ta fram övergripande förslag för en positiv utveckling i mindre orter och landsbygder – så att hela Sverige växer. 

Inför partikongressen år 2017 genomförs ett politikutvecklingsarbete i några av de frågor som bedöms vara kritiska för framtiden. Syftet är att utveckla och förnya politiken genom att ta fram reformer för en ny tid. Heléne Björklund är Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborgs kommun,  Jasenko Omanovic är riksdagsledamot från Västernorrland och Anna-Caren Sätherberg är riksdagsledamot från Jämtland. Arbetsgrupperna har utsetts av partiledningen och ska presentera sina förslag för i slutet av året. 

Arbetsgruppens arbete handlar om att ta fram förslag på långsiktiga reformer som ska beslutas om på partikongressen 2017. Vi vill bygga Sverige bättre långt in i framtiden, säger Carin Jämtin.

Heléne Björklund är engagerad inför det nya förtroendet,

Det känns mycket inspirerande, det här är en fråga som verkligen känns viktig. Och jag har ett bra nätverk inom näringsliv och föreningsliv att få hjälp med konkreta utmaningar och idéer för hur hela Sverige ska bidra och få del av tillväxte

- Vi kommer faktiskt att ha vår första överläggning hemma i Sölvesborg redan i början av mars. Då kommer hela arbetsgruppen hit. Jag hoppas att vi ska kunna träffa företrädare för lokala näringslivet då och komma igång snabbt med vårt arbete. Vi ska leverera i slutet av året. Min förhoppning är att vi kan leverera en skarp och offensiv politik för att möta aktuella samhällsutmaningar - sådant som gör vårt samhälle starkare och som förbättrar människors villkor i vardagen.