onsdag 10 februari 2016

Alla kommuner ska både bidra och ta gemensamt ansvar

För en tid sedan fick jag en interpellationsfråga från kommunfullmäktigeledamoten Louise Erixon (SD). Frågan gällde ifall jag var beredd att rikta en begäran till Migrationsverket med ett stopp av anvisningar av ensamkommande barn till Sölvesborg.

En interpellation ska behandlas formellt enligt vissa regler och så har jag naturligtvis behandlat den. Det vill säga jag har svarat frågeställaren skriftligt och sedan skulle debatten ske i Kommunfullmäktige i måndags den 8 februari.

I måndags dök inte Louise Erixon (SD) upp till Kommunfullmäktige. Inte heller SDs gruppledare Margareta Forslund. Jag fick då frågan om jag kunde tänka mig att bordlägga frågan till nästa kommunfullmäktige. Jag blev mycket förvånad men ville vara schysst och svarade därför ändå ja.

Sverigedemokraterna har ändå gjort två utspel med anledning av mitt svar, först den 6 februari och sedan ännu ett den 8 februari. De är inte nöjda med mitt svar och vill nu att vi ska folkomrösta i frågan. 

Av respekt för demokratin och frågeställaren har jag inte tidigare gjort något offentligt utspel av mitt svar, jag hade för avsikt att först svara på frågan i fullmäktige. Men nu förstår jag att Louise Erixon inte alls är intresserad av mitt svar eller debatten i kommunfullmäktige.

Mitt skriftliga svar är att Sölvesborg givetvis ska ta ansvar och bidra på samma sätt som alla Sveriges kommuner. Det har jag argumenterat för under lång tid när vissa kommuner nekade. Nu finns det en lagstiftning om detta och det tycker jag är bra. Varför skulle då just Sölvesborg vägra?


Skall detta system fungera så måste alla kommuner ta sin del av ansvaret för helheten. Att neka ta emot anvisade ensamkommande barn och unga i en kommun innebär att någon annan kommun får ta emot fler, är det våra grannar i Bromölla, Olofström och Karlshamn som ska göra vårt jobb? Jag är av den uppfattningen att detta är något som samtliga kommuner i Sverige ska ta ansvar för och bidra till.

Sammantaget innebär detta att vi skall vara solidariska och ta vår del av det nationella åtagandet. Trots en pressad situation så finns det lösningar som gör att vi klarar en bra kvalitet i verksamheten nu när antalet anvisade minskat och insatta åtgärder kommer att ge effekt. Någon begäran till Migrationsverket som den frågeställaren avser är därför inte aktuell.

Däremot ska vi se till så att socialtjänsten fungerar bra, att de har de resurser de behöver och att mottagandet av nyanlända barn och ungdomar fungerar bra.

Därför har jag, precis som landets övriga kommunstyrelseordförande, fått möjlighet att framföra till både statsministern och ansvariga statsråd hur situationen på våra socialkontor är och vad som behövs för att göra ett bättre och tryggare mottagande med hög kvalitet och bra arbetsmiljö för våra anställda.

- Alla kommuner ska bidra och ta ett gemensamt ansvar och vi ska göra mottagningen så bra som möjligt för att underlätta att nya kommuninvånare etableras i Sölvesborg på ett bra sätt. SD är inte intresserade av att bidra till en bra lösning, de har en agenda som är långt ifrån att vara ansvarsfull och medmänsklig.