onsdag 11 november 2015

Nya invånare förstärker budgeten!

Den 1 november varje år är ett viktigt datum. Det är den dagen då invånarantalet ligger till grund för nästa års skatteberäkning.

Denna fråga följs hela året och det släpps regelbundet statistik för hur det ser ut. Detta är naturligtvis viktigt eftersom en kommun då har möjlighet att justera sin prognos för skatteintäkterna om de ser ut att öka eller minska kraftigt.

Nu har SCB släppt statistiken för invånarantalet den 30 september, det är alltså inte denna statistik som ligger till grund för nästa års skatteintäkter men det ger en fingervisning.

Den positiva trenden för Sölvesborg fortsätter, vi ökar vår befolkning, även om det är lite i taget.

Så här är siffrorna för oss och grannkommunerna den 30 september i år.
+/-
 2015
30 sep 2015
+/- 2014
1 nov 2014
+/- 2013
1 nov 2013
Karlskrona

+886
65153
+266
64267
+196
64001
Ronneby

+452
28554
+232
28102
+40
27870
Karlshamn

+226
31799
+340
31573
+145
31233
Sölvesborg

+172
17110
+155
16938
-68
16783
Olofström

+82
13117
+133
13035
+24
12902
Bromölla

+119
12479
+53
12360
+32
12307
Kristianstad

+626
82312
+693
81686
+598
80993

Vi har inte räknat med en så stor befolkningsökning i vårt budgetförslag. Om det skulle hålla i sig till den 1 november så innebär det ytterligare ca sex miljoner kronor. Och det är mycket välkommet!