tisdag 24 november 2015

Många bra satsningar i vår rödgröna budget för Sölvesborg

Igår var det Kommunfullmäktige med årets viktigaste beslut. Den kommunala budgeten. Dessutom behandlades en hel del motioner.

Bland annat Sverigedemokraternas budget om att privatisera äldreomsorgen (särskilda boenden och hemtjänsten) i Sölvesborg. 

Vi argumenterade emot men fick inte majoritet för vår uppfattning. Därför kommer vi nu självklart att verkställa fullmäktiges beslut så fort som möjligt och införa LOV. Så fungerar demokrati och majoritetsbeslut.

Det blir mycket arbete och troligen behövs det mer resurser inledningsvis för att kunna göra en bra upphandling, säkra kvalitet och så vidare. 


Vår rödgröna budget gick igenom med majoritetsbeslut. Det är bra och viktigt. Här är några av de satsningar som vi särskilt vill lyfta fram:
Falkviksskolan
Falkviksgårdens skola renoveras för att bli en modern skolbyggnad med förutsättning att möta morgondagens skolutmaningar. Genom investeringen kommer skolan i Falkvik kunna ta emot elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Investeringen får påverkan för hela innerstaden då den möjliggör att sexorna flyttas från Bokelund. Projektering och renovering påbörjas under 2016.

Nytt LSS-boende för ungdomar
Vi vill att alla ska ha möjlighet till en egen bostad efter sina förutsättningar, därför påbörjar vi nu ett nytt LSS-boende på Ljungaviken. Sölvesborgshem ska bygga lägenheterna som blir den första egna bostaden för åtta stycken ungdomar.

Landsbygdsutveckling
Vi har redan anställt en landsbygdsutvecklare. Nu ökar vi investeringarna i landsbygdsutveckling i Sölvesborg och ansluter oss till det nya Leaderområdet. För våra insatta pengar bör vi få tillbaka tredubbelt årligen. Totalt finns det närmare 70 miljoner kronor i budget för de elva kommunerna under fem år, till det kommer den offentliga medfinansieringen.

Ny tjänst som Exploateringsansvarig
Sölvesborg har varit offensiva och vår ambition är att fortsätta vara det. Nu vill vi förstärka med en tjänst som kan jobba tillsammans med samhällsbyggnadschef, stadsarkitekt, näringslivschef, teknisk chef och flera andra inom koncernen för att öka tempot med exploateringar.

Förbättra skolmatsalarna 
Vi har en vision om att våra skolmatsalar ska kännas som en fin restuarang, inte bara i smakupplevelser.

Konstutsmyckning
Nu genomför vi den första utsmyckningen för ”konstprocenten”. Vi vill att det ska synas och märkas.

Mer Asfalt
De senaste årens vintrar har gått hårt åt våra vägar, nu förstärker vi asfaltkontot med ytterligare ett par miljoner för 2016.

Trygg Hemgång
Vi fortsätter utveckla ”Trygg Hemgång”. Som innebär att personer i behov av mycket omvårdnad ska känna sig trygga med att komma hem till sin egen bostad efter en sjukhusvistelse. Förhoppningarna är att insatsen ska leda till rätt nivå för hemtjänsten, vilket kan innebära ett minskat behov och högre självständighet för den enskilde.

Asplunds Tingshus
Vi fortsätter renoveringen av vårt Tingshus. En viktig del i vårt långsiktiga kulturarbete.

Stora satsningar på Yrkesvux
Som en del i regeringens budgetsatsning kommer vi att ha ytterligare platser på Yrkesvux nästa år. Det är viktigt att även som vuxen ha en möjlighet att kunna utbilda sig eller byta bana.

Integration
Vi vill nu gå vidare och permanenta mentorsverksamheten Växa tillsammans för att fortsätta utveckla integrationsarbetet.

Barnverksamheten på Biblioteket
För att bli mer attraktiva och publika mot barn och unga förstärker vi biblioteket med en ny Barn- och ungdomshörna.

Gång- och Cykelvägar
Vi fortsätter bygga ut våra Gång- och Cykelvägar och fortsätter diskussionerna med Trafikverket när det gäller våra prioriteringar för GC-vägar.

Fixartjänsten
Vi fortsätter erbjuda ”Fixartjänsten” som en ökad trygghet för äldre och funktionshindrade som bor hemma. Tjänsten är en del av säkerhetsarbetet för att förebygga fall- och halkolyckor.

Trafiksäkerhet
I vårt budgetförslag finns stora satsningar på trafiksäkerhet och säkra skolvägar bland annat vid Bokelundsskolan, Havelidens skola och vid Mjällby skola.

Vård- och Omsorgsprogram
Vi vill erbjuda Vård- och Omsorgsprogrammet i vårt utbud för gymnasieskolan och vuxenutbildning. En dialog pågår med Valjeviken om gemensam utbildning där vi i en god miljö med utmärkta förutsättningar kan utbilda morgondagens vård. och sjukvårdspersonal.

Toalett och skötbord vid Järnvägsparken
Aktiviteterna i Järnvägsparken är många och parken har blivit en viktig mötesplats för unga och familjer. Vi förbättrar nu parken med en toalett med skötbord.

Nya företagsområde och bostadsområde
Vi investerar i företagsområde och bostadsområde och vill också öka stimulansen för den som bygger små lägenheter med olika upplåtelseform.

Kommunal jobbsatsning
Kommunerna drabbas dubbelt av arbetslösheten, dels genom uteblivna skatteintäkter, dels genom ökade kostnader för försörjningsstöd. Vi har med gemensamma krafter lyckats pressa ned arbetslösheten i Sölvesborg till den lägsta i Blekinge. vill fortsätta jobba tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer med en kommunal jobbsatsning.

Utökad kollektivtrafik
Fler avgångar till Gammalstorp/Kylinge med linje 434 och bussarna går alla vardagar (tidigare endast skoldagar).

Sommarjobbsgaranti
Alla 17-18 åringar som är mantalsskrivna i Sölvesborg och söker kommunala sommarjobb ska erbjudas ett jobb, nu vill vi fortsätta utveckla garantin tillsammans med lokala näringslivet.

Nytt konstgräs på Svarta Led
Svarta Led är en av vår kommuns mest besökta rekreationsområde. En plats som besöks av flera hundra barn och vuxna varje dag. Så mycket aktivitet gör att vi nu byter konstgräset och lägger på nytt ytskikt.