tisdag 17 november 2015

Elbilar är bra - även ekonomiskt

Idag har vi gått igenom kommunens leasingbilar.

Nu har kommunkoncernen 32 elbilar. 
Lugn arbetsmiljö, mindre klimatpåverkan och kostnaden minskar med 8000kr per bil och år.

Vi hade räknat med positiv klimatpåverkan, men inte att det dessutom skulle bli en bra affär ekonomiskt. Hurra!
Uppgifterna från Ann-Charlotte Anderssons sammanställning.