onsdag 11 november 2015

Budgetbehandling i Kommunstyrelsen

Igår behandlade Kommunstyrelsen budgeten för 2015. Det måste väl ändå vara årets viktigaste beslut.

I vår kommun har sju partier (S, V, M, KD, MP, C, FP) enats om den ekonomiska fördelningen och har alltså ett gemensamt budgetförslag när det gäller vilka siffror som ska gälla för de olika verksamheterna. 

Vid gårdagens sammanträde behandlades dessutom Alliansens (M, C, KD) förslag om annan ideologisk inriktning. Den yrkade vi socialdemokrater avslag för och fick majoritet för det.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på budgeten utan att ha ett eget förslag. 
Tänk om det hade gått igenom!? Då hade inte kommunen haft någon budget, ingen skattesats, och cirka 1300 anställda skulle känt sig ganska förvirrade om vad som ska hända.

Nu menar Sverigedemokraterna att de vill komma med ett eget budgetförslag i efterhand. Vilket känns både oseriöst och ansvarslöst.

Den 20 augusti fick samtliga gruppledare denna information skriftligt från mig:

Till gruppledarna

Hej, jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar och är redo för ett nytt kommunpolitiskt år!

Jag skickar här över lite tider som påminnelse inför höstens budgethantering. Kommunfullmäktige fattade den 15 juni beslut om ekonomiska ramar för Budget 2016. Nu är det dags att besluta om innehållet och fördelningen av dem.

Den 7-8 oktober har vi budgetberedning, inbjudna är Kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presidier samt gruppledare för övriga partier.

Senast den 2 november ska budgetförslagen vara inlämnade till kommunkansliet. De ekonomiska ramarna för 2016 är redan beslutade, det är alltså fördelningen och innehållet inom nämnderna som vi nu hanterar.

Den 10 november hanterar Kommunstyrelsen Budget 2016 och den 23 november fattar kommunfullmäktige beslut om Budget 2016.


Med vänliga hälsningar

Heléne Björklund