måndag 5 oktober 2015

Nu kan du vara med och påverka kommunens lekplatser

Under flera år har vi fört en diskussion om kommunens lekplatser. 
Det finns 39 st kommunala och till det kommer Sölvesborgshems lekplatser och även våra skolor och förskolor. 

De flesta är anlagda i en annan tid, då barn och föräldrar gick till den närmaste lekplatsen, ofta väldigt nära hemmet. I dag är det annorlunda. Många har gungor, studsmattor och annan lekutrustning på egna tomten, de flesta barn är i barnomsorgen på dagtid. 

De många kommunala lekplatserna uppfattas inte som särskilt roliga längre och de upplevs inte heller som att skötseln är prioriterad.

Därför har min utgångspunkt varit att vi ska tänka större mötesplatser för flera generationer istället för små lekplatser vid varje bostadsområde. 

Men hur ska dessa väljas ut?
För det måste innebära att de 39 blir färre, men roligare.

I förra veckan gav jag parkavdelningen i uppdrag att göra en lekplatsinventering med hjälp av proffsen, det vill säga barnen och föräldrarna. Idag fick jag en önskan från Sölvesborgshem om att också ingå i sammanställningen och utvärderingen.

Vi kan förstås inte jämföra oss med Malmö men vi kan gott hämta inspiration ifrån dem, de är mycket duktiga på lekplatser och barnperspektivet.


Jag tänker mig att vi utser grupper med barn i olika åldrar som får testa kommunens samtliga lekplatser och utvärdera dem enligt ett frågeformulär. Och parallellt med detta vill jag ha en möjlighet på hemsidan att vem som vill kan framföra sina synpunkter. 

På så sätt får vi tre underlag inför beslut, vi får parkavdelningens egna synpunkter, barngruppernas och de frivilliga spontana lekplatsbesökarna.

Hur gör vi då för att gå vidare?

Vi måste ta fram ett frågeformulär (digitalt eller papper) och karta med adresser till kommunens 39 lekplatser
 
Uppgifter vi vill ha med:
 
- Plats/adress
- Skick
- Popularitet
- lämplig för ålder
- Tillgänglighetsanpassad
- Utrustning
- Övriga faciliteter
- Plus +
- Minus -
- Sammanfattande betyg 
- Vuxenreflektioner
- Bilder 


Och säkert en hel del annat. Men nu ska arbetet igång. Och det känns kul efter så många års diskussion.