onsdag 28 oktober 2015

Spännande och intressanta dagar

Det har varit glest med blogginlägg. Mest tror jag för att jag berättar så mycket på andra platser, Facebook, Twitter och Instagram. Men det är flera som frågar efter mina lite längre blogginlägg och det smickrar mig. Dessutom har även jag behov av att få använda lite fler ord för att beskriva hur jag upplever dagarna.

Jag gör väldigt många intressanta saker om dagarna, och jag fördjupar mig i spännande diskussioner. Så visst ska jag berätta lite mer om mina dagar, tankar och möten.

Igår var jag hos Norje Smide på företagsbesök. Det är ett av de företag jag besöker regelbundet, det är jättekul. Nu är det sedan ett par år en ny VD, en "ung kvinna". Och det är så intressant att följa hur företaget nu fortsätter att utvecklas. Igår träffade jag också min kommunalrådskollega i Bromölla. Vi har alltid mycket att prata om.

Idag började jag dagen med att träffa ett gäng och prata om hur vi ska stimulera bostadsbyggande i Sölvesborg. Vi har redan bra fart men jag vill öka den ytterligare. Och framförallt när det gäller mindre lägenheter - för att få ner hyran.

Nu ska jag snart träffa Anders Knutsson, som är ny polischef här i Blekinge. Jag hoppas att jag ska få veta lite mer om den nya polisorganisationen och hur vi påverkas här i Sölvesborg.

Ikväll ska jag träffa en spännande kandidat till jobbet som förbundschef för Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund.

Visst har jag spännande och intressanta dagar!

torsdag 22 oktober 2015

Svart dag

Det är en fruktansvärd och svart dag idag. 
Jag är också mamma till en elvaåring. Och kan inte ens föreställa mig tanken att han inte ska komma hem efter skoldagen.
Så oerhört och ofattbart. 
Tacksam över de jag har.

måndag 5 oktober 2015

Nu kan du vara med och påverka kommunens lekplatser

Under flera år har vi fört en diskussion om kommunens lekplatser. 
Det finns 39 st kommunala och till det kommer Sölvesborgshems lekplatser och även våra skolor och förskolor. 

De flesta är anlagda i en annan tid, då barn och föräldrar gick till den närmaste lekplatsen, ofta väldigt nära hemmet. I dag är det annorlunda. Många har gungor, studsmattor och annan lekutrustning på egna tomten, de flesta barn är i barnomsorgen på dagtid. 

De många kommunala lekplatserna uppfattas inte som särskilt roliga längre och de upplevs inte heller som att skötseln är prioriterad.

Därför har min utgångspunkt varit att vi ska tänka större mötesplatser för flera generationer istället för små lekplatser vid varje bostadsområde. 

Men hur ska dessa väljas ut?
För det måste innebära att de 39 blir färre, men roligare.

I förra veckan gav jag parkavdelningen i uppdrag att göra en lekplatsinventering med hjälp av proffsen, det vill säga barnen och föräldrarna. Idag fick jag en önskan från Sölvesborgshem om att också ingå i sammanställningen och utvärderingen.

Vi kan förstås inte jämföra oss med Malmö men vi kan gott hämta inspiration ifrån dem, de är mycket duktiga på lekplatser och barnperspektivet.


Jag tänker mig att vi utser grupper med barn i olika åldrar som får testa kommunens samtliga lekplatser och utvärdera dem enligt ett frågeformulär. Och parallellt med detta vill jag ha en möjlighet på hemsidan att vem som vill kan framföra sina synpunkter. 

På så sätt får vi tre underlag inför beslut, vi får parkavdelningens egna synpunkter, barngruppernas och de frivilliga spontana lekplatsbesökarna.

Hur gör vi då för att gå vidare?

Vi måste ta fram ett frågeformulär (digitalt eller papper) och karta med adresser till kommunens 39 lekplatser
 
Uppgifter vi vill ha med:
 
- Plats/adress
- Skick
- Popularitet
- lämplig för ålder
- Tillgänglighetsanpassad
- Utrustning
- Övriga faciliteter
- Plus +
- Minus -
- Sammanfattande betyg 
- Vuxenreflektioner
- Bilder 


Och säkert en hel del annat. Men nu ska arbetet igång. Och det känns kul efter så många års diskussion.