fredag 11 september 2015

Nu ökar vi investeringarna i landsbygdsutveckling i Sölvesborg

Nu ökar vi investeringarna i landsbygdsutveckling i Sölvesborg!

Den 25 augusti beslutade Kommunstyrelsen att vara med i Sydost Leader – ett nytt samarbete för landsbygdsutveckling. Sverigedemokraterna valde att inte bifalla satsningen.

- För våra insatta pengar bör vi få tillbaka tredubbelt årligen. Företag och föreningsliv jublar över beslutet. Det förvånar mig mycket att Sverigedemokraterna i Sölvesborg inte vill satsa på landsbygdsutveckling, säger Heléne Björklund, Kommunstyrelsens ordförande.

Det nya området består av 11 kommuner i Blekinge och Kronoberg. Kostnaden för Sölvesborg blir ca 400’000 kronor om året. Totalt finns det närmare 70 miljoner kronor i budget för de elva kommunerna under fem år, till det kommer den offentliga medfinansieringen. För Sölvesborgs del ca 400’000 kr årligen eller drygt två miljoner för hela perioden.

Sölvesborg har varit mycket aktiva i det förberedande arbetet och med att ta fram en utvecklingsstrategi för det nya området, framförallt genom näringslivskontoret och landsbygdsutvecklaren Anette Ingemansson

- Vi är väldigt nöjda med att få vara med och fördela så här mycket pengar och kunna satsa mer på landsbygdsutveckling. Vi har jobbat med frågan länge och varit mycket aktiva i det förberedande arbetet. Samtliga partier var överens om denna satsning förutom Sverigedemokraterna som valde att inte bifalla medlemsskapet, säger Viveka Olofsson (S) Kommunfullmäktiges ordförande och representant i nuvarande Leadergrupp.onsdag 2 september 2015

Vänortsdagar

Idag får vi besök från våra vänorter Wolgast i Tyskland och Malbork i Polen. Fokus för årets program ligger på funktionshinderomsorg och privat företagande.

Det är viktigt med internationellt utbyte. Vi lär oss av varandra och framförallt får
vi möjlighet att visa upp allt det fina arbete som utförs här varje dag. 

Det blir också ett besök på Strandvallen inför U21 landskampen med information från Mjällby AIF
om hur de arbetar i föreningen, om samarbetet med kommunen och om hur funktionshindrade
kan inkluderas i föreningslivet.

Avtalet med Wolgast tecknades i mars 1991 och avtalet med Malbork tecknades i
september 1999. Delegationerna är sju från Wolgast och sju från Malbork. De kommer
att bo på Stadshotellet och Vita Huset här i Sölvesborg.