lördag 29 augusti 2015

Vi kräver att regeringen utser en medlare

Nu kräver Peter Jeppsson och Heléne Björklund att regeringen utser en medlare angående vindkraftsetableringen i Hanöbukten.

- Vi socialdemokrater menar att en samexistens mellan Blekinge Offshore och Försvarsmakten är fullt möjlig under förutsättning att båda parter sätter sig ner och förutsättningslöst diskuterar frågan. Regeringen bör därför omgående utse en medlare med mandat att finna en acceptabel lösning för båda parter. 

Artikel lånad ur Sydöstran 26 augusti