fredag 26 juni 2015

Äntligen 17000 i Sölvesborg!

Pressmeddelande 2015-06-25

Äntligen 17 000 i Sölvesborg! 

Nu har invånarantalet i Sölvesborg för första gången någonsin passerat 17 000-gränsen.

- Efter att under en längre tid ökat vår befolkning är vi nu 17 003 invånare. Av vad jag kan se är det en stark nettoinflyttning (skillnaden mellan in- och utflyttade) som ligger bakom. Befolkningssiffran varierar dag för dag, så nästa vecka kan det ha gått ned något, men trenden är tydlig: Sölvesborg växer, säger tf. kommunchef Lars Ericsson.

Inom kort påbörjas bygget av två nya flerbostadshus i den nya stadsdelen Ljungaviken. I stadskärnan står snart ett nytt flerbostadshus inflyttningsklart.

- Att vi nu blivit 17 000 invånare visar att vi är på rätt väg och att vi har en attraktiv kommun att bo och driva företag i. Våra investeringar i nya stadsdelar, en bra kommunal service och utökad kollektivtrafik gör att vi har bra förutsättningar att fortsätta växa, säger kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund.