måndag 16 mars 2015

Nu förstärker vi Näringslivskontoret med en landsbygdsutvecklare

Vi har en tuff utmaning med ekonomin de närmaste åren, men vi fortsätter att bocka av våra vallöften, lite i taget. Här kommer Landsbygdsutvecklaren.Nu förstärker vi Näringslivskontoret med en landsbygdsutvecklare

-Vi vill ytterligare höja ambitionerna med näringslivsarbetet och prioriterar därför att utöka med en halvtidstjänst som landsbygdsutvecklare. Många av våra småföretagare och föreningar finns på landsbygden och de är viktiga i arbetet med att utveckla Sölvesborg, säger Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande.

Det finns 36 miljarder kronor för kommunerna att söka i landsbygdsprogrammet 2014-2020. I detta program kan kommunerna ansöka om pengar för att utveckla landsbygden. Det kan exempelvis vara att investera i bredband, satsa på fritidsanläggningar och turism, service eller att ta tillvara och vårda natur- och kulturmiljöer som hembygdsgårdar.

Inledningsvis ska Anette Ingemansson ta fram en handlingsplan för landsbygden, i detta arbete har även företag och föreningar fått anmäla sina projektidéer. Några av de föreningar som lämnat in projektidéer är Hanö Hamnförening, Hanö byalag och Nogersunds Hamnförening.

För att frigöra tid har bland annat arbete med hemsidan och annat administrativt arbete lyfts över till Angelina Jönsson som idag arbetar på medborgarkontoret.

-Det känns roligt och inspirerade att få lägga kraft och energi på landsbyden som är en stor del av vår kommun säger Anette Ingemansson.