torsdag 19 februari 2015

Nu växer Blekinge

Nu växer Blekinge - SCB har presenterat befolkningssiffrorna för 2014 och äntligen växer hela Blekinge!

I Sölvesborg har vi under 2014 blivit 159 fler personer än året innan. 
Det är bra eftersom det innebär ökade skatteintäkter. Fortfarande beror ökningen helt och hållet på ökad inflyttning, det föds fortfarande alltför få barn i Sölvesborg. 

Blekinge ökar med 1'400 invånare och har nu 154’157 st invånare.

Så här ser det ut 2014 för vårt närområde:
Blekinge: +1400
Karlskrona: +436
Ronneby: +350
Karlshamn: +326
Olofström: +129
Sölvesborg: +159
Bromölla: +64

Statistik är kul, av tabellerna går att utläsa i siffrorna för Sölvesborg:
Antal födda: 146 st
Antal döda: 194 st
Minskning: -48
(Det behöver födas fler bebisar – kom igen nu!)

Antal inflyttade: 898 st
Antal utflyttade: 696 st
Ökning: 202 st


Totalt ger detta en befolkningsökning med +159
 (SCB har en utjämningsfaktor som gör att det blir +159 istället för +154 men det där är överkurs)


Alla kommuner vill ha fler invånare (=skattebetalare). Men den som tittar djupare på befolkningssiffrorna upptäcker att Blekinge hade minskat i antal invånare om vi inte haft inflyttning av utlandsfödda. Sölvesborg ligger fortfarande på plus men då hade siffrorna istället varit.
Blekinge: -191
Karlskrona: +16
Ronneby: -85
Karlshamn: +15
Olofström: -150
Sölvesborg: +13
Bromölla: -17

Det är kul att frossa i statistik och detaljer. Den vetgirige kan också få veta omflyttningen för Sölvesborgs del:  
157 personer flyttat hit från andra kommuner i Blekinge
554 personer har flyttat hit från övriga Sverige
187 personer har flyttat hit från utlandet

Vill du fortsätta fördjupa dig?