tisdag 16 december 2014

Nyvalda och Omvalda

I måndags valdes samtliga kommunala ordförande av kommunfullmäktige.
Grattis till oss alla!

Här är Sölvesborgs nya presidium, med betoning på "nya", eftersom flera stycken faktiskt är helt nya på sina poster.

Kommunstyrelsen:
Heléne Björklund, S, ordförande
Daniel Berg, S, vice ordförande - NY!
Jeppe Johnsson, M, 2:e vice ordförande

Barn- och Utbildningsnämnden:
Markus Alexandersson, S, ordförande
Marcus Ekdahl, V, vice ordförande
Kith Mårtensson, M, 2:e vice ordförande - NY!

Omsorgsnämnden:
Roine Olsson, S, ordförande
Elisabeth Jönsson, S, vice ordförande - NY!
Inger Pilthammar, M, 2:e vice ordförande - NY!

Byggnadsnämnden:
Hillevi Colliander, S, ordförande
Jan Åke Persson, S, vice ordförande - NY!
Ebbe Södergren, M, 2:e vice ordförande

Fritids- och Kulturnämnden:
Mats Svensson, S, ordförande
Johanna Beijer, S, vice ordförande - NY!
Nina Sturesson, M, 2:e vice ordförande - NY!

Överförmyndarnämnden:
Ann Olsson, S, ordförande
Paul Andersson, M, vice ordförande - NY!

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden:
Daniel Berg, S, ordförande - NY!

Valnämnden:
Peter Wald, S, ordförande
Marianne Nilsson, M, vice ordförande - NY!
Monica Gadd, S, 2:e vice ordförande - NY!