onsdag 3 december 2014

Även denna historiska dag har ett slut

Så blev det en historisk dag i svensk modern politik. Statsministern aviserar att det ska utlysas extraval den 22 mars.

Det är en logisk konsekvens av att Sverigedemokraterna i dag, i Sveriges riksdag, fällde regeringens budgetmotion. Helt i motsats till den praxis som de tidigare så varmt värnat om.

De borgerliga partierna har inte haft någon vilja till att förhandla om innehållet i budgeten.

Jag har idag haft fem telefonmöten och åtskilliga samtal om det politiska läget.

Extravalet får inga konsekvenser för kommun- och landstingsvalen. Mer än ekonomiskt. Vi hade sett fram emot de extra miljonerna som regeringens budgetmotion innebar för vår kommun.

Personligen hade jag också starkt sett fram emot att budgetinnehållet skulle förverkligas. Stora satsningar på skolan, jobben och välfärden. Avskaffad pensionärsskatt, avskaffad läx-rut, fria mediciner till barn, höjd a-kassa och mycket mer.

Men nu kickar vi igång valrörelse igen. Nu vill vi prata om budgetens innehåll, politiken, och inte längre om det parlamentariska läget. Vi socialdemokrater kommer aldrig någonsin att låta främlingsfientliga partier sätta dagordningen för svensk politik.

När svenska folket känner en trygghet i politiken för skolan, jobben och välfärden. Då minskas också utrymmet för Sverigedemokraternas otrygga budskap.

Vi kommer aldrig att glömma den här dagen. Men även denna historiska dag har ett slut.

Imorgon fortsätter kampen för ett humanare Sverige.