tisdag 23 december 2014

25 händelser att minnas 2014 - 7

25 händelser att minnas 2014 - 7


Jag hoppas du vill hänga med på en positiv tillbakablick på 2014!

I år har jag bestämt mig för att göra en lista med "25 händelser att minnas 2014". 
Jag tar med händelser som jag minns med glädje och stolthet från året som passerade. 7. Mer Tolerans 

Folkpartiet i Sölvesborg motionerade om att införa Toleransprojektet i Sölvesborgs kommun. Kommunfullmäktige yrkade bifall till motionen och vi fick stor uppmärksamhet när vi presenterade tankarna bakom förslaget.

Skolor från nitton kommuner i Sverige jobbar idag med Kungälvsmodellen. Sölvesborg kan bli den tjugonde kommunen i Sverige och först i Blekinge med att införa modellen som har lyfts fram av FN som en fungerande strategi för att motverka extremintolerans bland ungdomar. Modellen kan med fördel användas även vid mobbning eller andra former av diskriminering än främlingsfientlighet.

Det här är ett långsiktigt arbete som vi inte kan se några effekter av på många många år. Men jag har stora förhoppningar om nästa generation. Länk till inslag på SVT

29 augusti Mer Tolerans