tisdag 9 december 2014

25 händelser att minnas 2014 -21

25 händelser att minnas 2014 - 21


Jag hoppas du vill hänga med på en positiv tillbakablick på 2014!

I år har jag bestämt mig för att göra en lista med "25 händelser att minnas 2014". 
Jag tar med händelser som jag minns med glädje och stolthet från året som passerade. 
21. Kvinnorna på distriktskongressen

En helg i mars hade vi distriktskongress i Blekinge. Se så många kompetenta och vackra kvinnor som tar för sig i talarstolen.


Förutom att fatta beslut om vilken politik vi ska föra och vilka kandidater som ska företräda denna politik, så är det en viktig mötesplats när flera hundra socialdemokrater samlas. Därför är mingel- och samtalspauser viktiga.

Vi har många starka, kompetenta och begåvade män i vårt partidistrikt. Men det är kvinnorna som tar för sig i talarstolen!

För ett år sedan lovade vi varandra att kämpa varje dag för att vinna valen. Det har gett resultat. I höstens kyrkoval gick vi socialdemokrater starkt framåt i Blekinge och i resten av Sverige. Och i våra lokala opinionsundersökningar ser vi att förtroendet för vår politik och för vår förmåga att styra kommuner och landsting i Blekinge ökar.

Vi har visat att det går att bekämpa ungdomsarbetslösheten. I hårt drabbade Blekinge har vi visat att det går, med ett socialdemokratiskt styre, att göra satsningar på ungdomsjobb. I våra S-styrda kommuner har vi visat att det går att införa sommarjobbsgaranti, bekämpa ungdomsarbetslösheten och att kraftsamla mot utslagning och försörjningsstöd.

Vi vill investera i samhället.
Moderaterna är skattesänkarna.
Vi är samhällsbyggarna.

När du är som svagast, ska samhället vara som starkast!


Distriktskongressen valde kandidater till flera uppdrag och i vilken ordning kandidaterna ska stå på vår riksdagslista i Blekinge.

Grattis till alla som fått förtroendet att företräda vår politik och vårt parti!