onsdag 10 december 2014

25 händelser att minnas 2014 -20

25 händelser att minnas 2014 - 20

Jag hoppas du vill hänga med på en positiv tillbakablick på 2014!

I år har jag bestämt mig för att göra en lista med "25 händelser att minnas 2014". 
Jag tar med händelser som jag minns med glädje och stolthet från året som passerade. 




20. Sölvesborg i topp igen - få politiska konflikter


Dagens Samhälle redovisade en lista över Sveriges mest "konfliktfyllda" kommuner. Det är politiska konflikter som har värderats.

I de konfliktfyllda kommunerna är spänningarna hårda mellan politiska partier och konflikterna många. Både Ronneby och Karlskrona finns dessvärre med bland de allra mest konfliktfyllda kommunerna i Sverige, båda med Moderatstyre.



Jag är glad och stolt över att Sölvesborg hamnar i botten på den listan.
Eller rättare sagt i toppen av listan som visar Sveriges mest "harmoniska" kommuner.  Vi är på plats femton.

I de harmoniska kommunerna finns en kompromissvilja hos politikerna, man söker samsyn och tror att kommunen utvecklas bäst med samarbete och samförstånd.




Det krävs att man är lyhörd, modig och tålmodig för att styra en kommun. Men det krävs också tydlighet och förmåga att peka ut riktningen. Vi socialdemokrater har haft en tydlig riktning och bestämda prioriteringar för hur vi vill att Sölvesborg ska utvecklas.

Jag tror på samarbete och samverkan. Inte enbart med företag och föreningar utan också mellan politiska partier. Därför har vi sökt samverkan med politiska motståndare i strategiska framtidsfrågor. Jag anser nämligen att ”politiskt tjafs” allvarligt skadar kommunens utvecklingsmöjligheter.