måndag 24 november 2014

S-kandidater

Bild: Gunnel Persson, artikel ur Sydöstran


Nu har medlemmarna bestämt vilka som är våra (S)-kandidater till kommunala uppdrag i Sölvesborg. Valen ska ske på Kommunfullmäktige den 15 december.

Stort grattis till alla som fick det fina och stolta förtroendet!


Valberedningens utgångspunkter för nomineringarna har varit att väljarna ska vara bra representerade i våra förtroendevalda. Det ska vara jämställt mellan män och kvinnor, fler utlandsfödda, fler unga och ett stort engagemang!Kommunstyrelsen

Heléne Björklund, ordförande
Daniel Berg, vice ordförande

Viveka Olofsson  
Albin Ottosson
Nihada Kilim
Christer Skoog
Hillevi Colliander
Alve Ohlsson
Annelie Rosenqvist
Mats Svensson

              
Barn- och Utbildningsnämnden

Markus Alexandersson, ordförande

Anna Svensson
Patrik Rosengren
Monica Gadd
Leif Nilsson
Ann-Sofie Persson Testouri
Alexander Nilsson
Fanny Nilsson Lindkvist
Jörgen Englin
Mia Olofsson


Omsorgsnämnden

Roine Olsson, ordförande
Elisabeth Jönsson, vice ordförande

Tobias Björklund
Faire Baubec
Jörgen Johansson
Anna Hedlund
Arne Alfredsson
Ebba Dost
Ole Sunnerfjell


Fritids- och Kulturnämnden

Mats Svensson, ordförande
Johanna Beijer, vice ordförande

Mats Nilsson
Birgit Birgersson Brorsson
Emil Nordberg
Olivia Costea
Fredrik Olofsson


Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Daniel Berg, ordförande

Leif Nilsson
Juan Robledo
Uno Johansson
Gullvi Nilsson


Byggnadsnämnden

Hillevi Colliander, ordförande
Jan Åke Persson, vice ordförande

Christina Hedenram
Nils-Wåge Svensson
Pia Carlsson
Rolf Lindvall
Alija Kilim


Överförmyndarnämnden

Ann Olsson, ordförande

Lennart Johansson
Cecilia Pålsson
Krister Gustavsson


Räddningstjänsten direktion

Ewonne Månsson, vice ordförande

Mats Svensson
Christina Hedenram


Miljöförbundet direktion

Hillevi Colliander
Annelie Rosenqvist
Leif Nilsson


Valnämnden

Peter Wald, ordförande

Monica Gadd
Alexander Nilsson
Hillevi Colliander
Jörgen Johansson
Ewonne Månsson
Thomas Johansson