onsdag 3 september 2014

Bättre service till företag

15.Tjänster för bättre service till företag

Vi socialdemokrater vill ytterligare höja ambitionerna med näringslivsarbetet. Vi vill investera i utveckling genom att anställa landsbygdsutvecklare, handelsutvecklare och bredbandssamordnare.

Hela Sölvesborg Framåt
21 punkter för ett bättre Sölvesborg