söndag 24 augusti 2014

Utveckla dagcentralerna


6. Behålla och utveckla dagcentralerna

Att vara äldre i Sölvesborg ska innebära mycket goda möjligheter att leva ett rikt och tryggt liv. Det ska finnas aktiviteter som tilltalar äldre och som är tillgängliga.

Dagcentralerna är viktiga mötesplatser. Det är avgörande att personalen på dessa har hög och rätt kompetens för att verksamheten ska utvecklas positivt.

Hela Sölvesborg Framåt
21 punkter för ett bättre Sölvesborg