söndag 24 augusti 2014

Utveckla centrala Mjällby

5. Utveckla centrala Mjällby

Tätorten Mjällby har utvecklats och förändrats i snabb takt de senaste åren. En ny förskola och ett blomstrande handelsområde har utvidgat Mjällby centrum. Det finns dessutom planer på ett nytt bostadsområde intill förskolan.

För att stimulera den positiva utvecklingen och attrahera nyinflyttning behövs en ny plan för den fysiska planeringen i Mjällby. Det handlar bland annat om tillgänglighet, torgbildning, belysning, mötesplatser, lek- och rekreationsområde, gatustruktur, säkra gång- och cykelvägar och parkeringsytor.

Vi vill ha en dialog med invånare och företagare om hur vi bäst utvecklar centrala Mjällby.

Hela Sölvesborg Framåt
21 punkter för ett bättre Sölvesborg