torsdag 28 augusti 2014

Rätt till heltid - möjlighet till deltid9. Rätt till heltid - möjlighet till deltid

Rätten till heltidstjänster är en jämställdhetsfråga som vi socialdemokrater prioriterar. Vi ska fortsätta arbetet med att erbjuda heltidstjänster för de som önskar. Vi måste också skapa ett friskare arbetsliv med goda arbetsvillkor där arbetstagare inte blir sjuka av att arbeta eller skadas i arbetet.

Hela Sölvesborg Framåt
21 punkter för ett bättre Sölvesborg