onsdag 20 augusti 2014

Nya namn i tunga utskott

Igår hade vi säsongens första, och valrörelsens enda, Kommunstyrelsesammanträde.

Vi hanterade flera ärenden, bland annat fyllnadsval.

Daniel Berg (S) blev invald i Kommunstyrelsens Arbetsutskott och Johanna Beijer (S) blev invald i Kommunstyrelsens Personalutskott efter Bo Sandqvist (MP) som lämnar sina uppdrag.

Men allra roligast var nog faktiskt ett par enkla små ärenden om markköp i Högtofta.

Markköpen i Högtofta är de sista pusselbitarna. Snart kan vi ta första spadtaget för ny förskola och skola i Högtofta.