måndag 11 augusti 2014

I våra budgetförutsättningar ingår landsbygdsutvecklare


Ulf Svensson (C)  har ställt en enkel fråga till mig inför Kommunfullmäktigemötet i augusti:

”kommer ni i (s) jobba för att en landsbygdsutvecklare anställs i Sölvesborgs kommun”Antingen försöker Ulf Svensson (C) plocka enkla poäng eller så var han omedveten om vilka beslut som fattades under kommunfullmäktigemötet den 16 juni. Vi Socialdemokrater, tillsammans med våra samarbetspartier, har redan prioriterat landsbygdsutvecklare i de budgetramar vi föreslog och beslutade om i juni i år. Samtliga borgerliga partier kom däremot till kommunfullmäktigemötet utan ett eget budgetförslag. Även Ulf Svenssons Centerparti.

I våra budgetförutsättningar ingår landsbygdsutvecklare. ”Vi vill höja ambitionerna med näringslivsarbetet, under 2015 vill vi komplettera näringslivskontoret med både handelsutvecklare, landsbygdsutvecklare och bredbandssamordnare.” 

Jag skrev om vårt budgetförslag och om kommunfullmäktigebeslutet redan i juni 2014. Läs det gärna igen.