fredag 29 augusti 2014

Förebygg missbruk och ohälsa


10. Förebygg missbruk och ohälsa

För att möta utmaningen med ungdomar som fastnat i drogmissbruk och barn i behov av stöd vill vi förstärka med fler socialsekreterare och dessutom utveckla missbruksvården.

Hela Sölvesborg Framåt
21 punkter för ett bättre Sölvesborg