onsdag 20 augusti 2014

Fler bussar

Fler bussar

Bra kommunikationer med täta avgångar är viktigt för möjligheten att bo i hela Sölvesborg. Det är viktigt för oss att kunna utveckla både arbetspendling och fritidspendling.
Vi socialdemokrater i Sölvesborg vill fortsätta utveckla hela Sölvesborg. Vi har ett omfattande program för hur och vad vi vill göra de kommande åren.Här presenterar vi 21 punkter för ett bättre Sölvesborg

1. Vi vill utöka busstrafiken i hela Sölvesborgs kommun

De senaste åren har vi byggt ut busstrafiken i Sölvesborg och arbetat hårt för att få Pågatågen att köra in i Blekinge. I december får vi pågatågstrafik vilket innebär förbättrad turtäthet med tåg.
Bra kommunikationer med täta avgångar är viktigt för möjligheten att bo i hela Sölvesborg. Det är viktigt för oss att kunna utveckla både arbetspendling och fritidspendling.
Vi vill utöka möjligheten att resa till och från det utbud som finns inom kommunen. Exempelvis fritidsgårdar, biograf, idrottsanläggningar, konstutställningar, stränder, apotek mm.
Under nästa mandatperiod vill vi utöka den lokala busstrafiken så att det finns bra förbindelser i hela Sölvesborgs kommun.