söndag 31 augusti 2014

Blekinges bästa cykelkommun


12. Blekinges bästa cykelkommun

Vi ska fortsätta investera i fler och säkra cykelvägar. Vi är beredda att låta kommunen vara med och betala för att även de gång- och cykelvägar som Trafikverket ansvarar för ska kunna byggas.
I första hand gäller det gång- och cykelväg till Gammalstorp.

Hela Sölvesborg Framåt
21 punkter för ett bättre Sölvesborg