fredag 22 augusti 2014

Begränsa hastigheterna

4. Begränsa hastigheterna

Vi socialdemokrater i Sölvesborg vill fortsätta öka trafiksäkerheten i Sölvesborg och sänka hastigheterna. Många upplever att både motortrafik och hastigheter ökar i de egna bostadsområdena. Det skapar en känsla av otrygghet och oro för olyckor.

Genom att anpassa hastigheten på gator ges större möjlighet för människors möte, liv och rörelse.

Vi vill göra en hastighetsutredning med syfte att begränsa hastigheterna i tätbebyggda områden för att minska antalet olyckor och bidra till förståelse och ökad hänsyn.

Här presenterar vi 21 punkter för ett bättre Sölvesborg
Hela Sölvesborg Framåt