måndag 16 juni 2014

Överens om budget för Sölvesborg 2015

Det blev ett överraskande kommunfullmäktigemöte ikväll. 

Budgetdebatt ett valår är ju rena julafton för en kommunpolitiker. 
Jag har tackat nej till att resa till Zambia och delta i workshop via ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) och jag har meddelat förhinder till partistyrelsen i Stockholm. Jag ville inte missa budgetdebatten.

Men det blev inte så mycket debatt. Moderaterna yrkade bifall till vårt rödgröna budgetförslag och Sverigedemokraterna hade hälften av sina stolar tomma och hade inget eget budgetförslag. Jag tolkar det som att oppositionspartierna i Sölvesborg har gett upp eventuella ambitioner.

Vi socialdemokraterna har höga ambitioner för Sölvesborg. 


Med vår offensiva och framtidsinriktade politik har vi visat att Sölvesborg kan, vill och vågar. Därför syns och märks Sölvesborg i flera olika positiva sammanhang. Skolresultaten, äldreomsorgen, näringslivsklimatet och miljöpolitiken för att nämna några.

Men politiken måste alltid blicka framåt.
Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt.

Därför fortsätter vi att ha visioner för hela Sölvesborg.Här lyfter jag fram några av de prioriteringar som vi gör under 2015

 • Vi vill bryta utvecklingen med växande arbetslöshet och ökande kostnader för ekonomiskt bistånd. 

 • Vi vill höja ambitionerna med näringslivsarbetet, under 2015 vill vi komplettera näringslivskontoret med både handelsutvecklare, landsbygdsutvecklare och bredbandssamordnare. 

 • Våra barn och ungdomar ska få utvecklas i moderna lokaler och serveras mat som tillagas där den ska ätas. Därför bygger vi en ny förskola och bygger om skolan i Högtofta. 
 • Förstärkning på individ- och familjeomsorgen för att kunna möta problemen tidigare och på ett bättre sätt. 
 •  Vi fortsätter prioritera vår lokala jobbsatsning som redan gett stora effekter både på arbetslöshetssiffrorna och kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 
 • Nästa år är LSS-boendet på Ljungaviken i fullt bruk. En viktig och prioriterad satsning från oss.
 •  Redan i höst kör vi igång med Mentorsprojekt för att öka förståelsen mellan den som är född i Sverige och den som är född utomlands.
 • Vi fortsätter prioritera ungdomsfrågor och kulturfrågor. Bland mycket annat stärker vi och lyfter fram kulturen genom förändrad och samlad organisation.
 • Samtliga elever i åk 1 på gymnasiet får tillgång till en egen bärbar dator.
 • Sölvesborg ska bli Blekinges bästa cykelkommun och samtidigt fortsätter vi prioritera kollektivtrafiken. 

 • Pågatåg kommer äntligen till Sölvesborg! – december 2014
 
Vi tar ekonomiskt ansvar!

Samtidigt som vi förstärker välfärdens verksamheter med 13 miljoner kronor och ökar anställdas löner med närmare 20 miljoner kronor så fortsätter vi ta stort ekonomiskt ansvar.

Vi budgeterar för förinlösen av pensionsskulden!

Vi budgeterar för det periodiska underhållet av kommunens egna fastighetsbestånd!

Vi fortsätter investera i arbetsmarknadsenheten, och i vår lokala jobbsatsning för att ge ungdomar och de människor som hamnat längst ifrån arbetsmarknaden en chans till egen försörjning och därmed minska socialbidragen!

Vi budgeterar för ett överskott 


Och visst är det konstigt att förtroendevalda - valda av invånarna i Sölvesborg, inte tycker det är tillräckligt viktigt att diskutera hur Sölvesborg ska styras nästa år.