torsdag 19 juni 2014

Angående Asylboende i Hällevik.

Meddelande från Kommundirektören:


I tisdags eftermiddag fick jag en indikation på att det ska bli ett asylboende på Hanöhus i Hällevik. Jag sökte efter fakta genom telefonkontakt med Migrationsverket, men först dagen efter, på onsdagen den 17:e juni, fick jag uppgifterna bekräftade. 

Asylboendet är en affärsuppgörelse mellan Migrationsverket och ägaren av Hanöhus. Frågan var ju redan uppe i höstas, men då blev det inget avtal. 

Jag har under dagen samlat kommunens ledningsgrupp och satt igång arbetet för att se till att vi gör mottagandet av de asylboende så bra som möjligt.
Den snabba processen har gjort att vi inte har kunnat förbereda oss så på det sätt vi önskat för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för både de asylboende och för kommunens övriga invånare.
Vid dagens möte enades vi om att i ett första skede vidta följande åtgärder:
• Barn- och utbildningschef Lars Ericsson har fått i uppdrag att ta de kontakter som behövs och göra en plan för eventuella förskoleplaceringar.
• Aktivitetshuset Skofabriken har redan idag börjat en insamling av kläder och leksaker under helgen. Har du kläder eller leksaker kan du lämna in dem på Skofabriken (Nygatan 27) lördag kl. 12-18 och söndag kl. 10-18.
• Under våren beslutade kommunstyrelsen att starta ett mentorsprojekt. Detta projekt startar nu.
• Fritids- och kulturchefen har fått i uppdrag att tillsammans med intresserade föreningspersoner anordna ett studiebesök i Hammenhög, som är ett bra exempel på hur man som kommun kan välkomna och hjälpa de asylsökande på bästa sätt.

Mvh Roger Zetterqvist, Kommundirektör