torsdag 15 maj 2014

Tack för allt gott arbete som görs på fältet!

I två dagar har kommunens ledande förtroendevalda och anställda diskuterat framtida ekonomi.

Det är oerhört spännande och intressant att höra på all initiativrikedom som finns i organisationen, alla förslag som finns om förbättringar och alla kreativa och konstruktiva lösningar som görs varje dag ute på fältet.

Nu vidtar den politiska behandlingen av all denna information.

Det finns ett antal pengar att fördela till olika verksamheter. Det är vår uppgift, därefter återkommer nästa process, nämligen att sätta en detaljbudget under de ekonomiska ramarna. Men det är först till hösten.

Nu ska jag pausa ekonomidiskussionerna med lite dörrknackning!