onsdag 2 april 2014

Sämst i klassen

Jag skryter gärna om Sölvesborg!

Sölvesborg hamnar i topp i flera undersökningar, rankningar och medborgarenkäter.
Men i ett avseende är vi absolut sämst:

Flyktingmottagandet i Blekinge.


Även när vi jämför oss med andra kommuner i Sverige så kommer det färre flyktingar till Sölvesborg än till genomsnittskommunen. länk Migrationsverket


Genomsnittskommunen i Sverige tar emot 0,35% flyktingar i relation till befolkningen, 
(3,5 nyanländ per tusen invånare).
För Sölvesborgs del skulle det innebära att ca 60 st flyktingar om året flyttar till Sölvesborg. 

På ett fullsatt Strandvallen skulle det innebära att 24 personer var flyktingar.
På ett julbord i Slottslängorna skulle det innebära att 1 person var flykting.

Nu är ju detta ett väldigt cyniskt sätt att "fördela" människor. Kommuner och stat resonerar inte så med några andra människogrupper.

Hör på detta:

"-Nu har vi tagit emot så många hockeyspelare i vår kommun så vi har fyllt vår kvot, nu säger vi nej till fler."

Jag rekommenderar en trevlig läsning på detta tema i Kalle Linds krönika i CITY

Landshövdingen bjöd in till strategiskt samtal om integration i Blekinge. Där träffades vi tidigare idag och hade ett mycket bra samtal på residenset tillsammans med mina kollegor i länet, landshövdingen, kommundirektörer, personal från regeringskansli, arbetsförmedling och Migrationsverket.För att kunna öka befolkningen i Sölvesborg, oavsett var de tidigare har bott eller gjort. Så måste det produceras fler bostäder. Därför för jag nu strategiska samtal med flera olika aktörer på bostadsmarknaden i #mittsölvesborg


Eftersom jag gillar siffror och statistik och att åskådliggöra dem så har jag försökt mig på att visa hur flyktingmottagandet ser ut i våra närmaste grannkommuner.

Häng med, tabellen är inte så krånglig som den ser ut!Invånare 2013
2013
%
2012
2011
Karlskrona
64’050
190
0,30
148
100
Ronneby
27’874
225
0,81
94
47
Karlshamn
31’227
131
0,42
69
47
Olofström
12’906
49
0,38
24
11
Sölvesborg
16’807
22
0,13
14
5
Bromölla
12’341
53
0,43
19
31
Kristianstad
81’009
463
0,57
307
244


*Första kolumnen är vilken kommun det gäller och andra kolumnen visar hur många invånare som bodde där år 2013. 
Tredje kolumnen visar hur många flyktingar i antal som kommunen tog emot år 2013.
Fjärde kolumnen visar hur många flyktingar som är mottagna i relation till befolkningen år 2013.
Femte kolumnen visar hur många flyktingar i antal som kommunen tog emot år 2012 och sjätte visar år 2011.