tisdag 25 mars 2014

Tack för besöket på Falkalyckan!


Det blev en omväxlande dag, precis som det ska. 

Halva dagen ägnades åt att diskutera privata företagsetableringar och andra halvan åt kommunal kärnverksamhet. Bra!


Tack för besöket på Falkalyckans särskilda boende! Där bor äldre och dementa och där arbetar många av kommunens hjältinnor, dygnet runt, alla årets dagar.