tisdag 4 februari 2014

Konst ska beröra, provocera och väcka känslor

Varje år får ca 1800 anställda inom Sölvesborgs kommun en julklapp av arbetsgivaren. Och varje år väcker julklappen känslor. Julklappens innehåll varierar från förkläde, sill,  ryggsäck, ost, handduk...

Förra årets julklapp var en vacker bok om Elisabet Svensson - en av Sölvesborgs mest kända konstnärer.

Det är den första bok som gjorts om Elisabet Svensson. Förutom text av Thomas Kjellgren innehåller boken inspirerande bilder av Elisabets verk på varje uppslag och ett konsttryck.

Sölvesborgs kommun köpte en egen upplaga till sina anställda och eftersom boken finns i begränsad upplaga kommer den sannolikt att öka i värde och efterfrågan.Här är mitt förord:

Konst och annan kultur påverkar både oss människor och de städer vi bor i.
Kulturen låter oss formulera våra drömmar, uttrycka våra känslor och
skapa vår egen identitet. På samma sätt berikas och formas staden av kulturliv
och aktiva konstnärer.

Konstnärerna är som känselspröt för staden. De betraktar skönheten
och sakernas tillstånd, för att sedan med stor närvaro och kreativitet
förmedla upplevelserna till oss andra. Det tillför ytterligare en dimension
till staden och det liv vi lever här. Just därför är det också viktigt att
uppmärksamma de aktiva konstnärer och kulturarbetare som finns i en
stad. Elisabet Svensson är lätt att lägga märke till. Hon har gjort konst som
gläder, utmanar, förnöjer och tar plats.

Vi är många som känner igen hennes hus. De går inte att se in i, men vi
tror oss alla veta vad ett hus är, vad det ska vara, vilken funktion det har.
Det lämnar utrymme för fantasin.

En levande stad behöver sina konstnärer och kanske behöver konstnärerna
också sin stad, sina medmänniskor. Alla behöver konsten och jag vill
att Sölvesborg ska vara en stad som präglas av tänjda gränser och en färgrik
palett. I vårt hus ska det finnas plats för alla. Inte bara av omtanke, utan
också för att olikheterna är en av våra största tillgångar.

Elisabet Svensson är erkänd och uppmärksammad utanför Sölvesborg,
utanför Blekinge och till och med utanför Sverige. Det är vi stolta för i
Sölvesborg!

Vi vill självklart tacka och hylla Elisabet Svensson, som med sin kreativitet
och konst har berikat Sölvesborg och gjort vår stad till en lite mer
spännande plats att bo på. Genom att köpa en egen upplaga av boken om
Elisabet Svenssons konst och konstnärsskap ger vi uttryck för vår stolthet.

Heléne Björklund,
Kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg