onsdag 5 februari 2014

Framåtanda i Blekinge

Jag läser om nya varsel och företagskonkurser i Blekinge. Det är bedrövligt för den som drabbas men också för andra i vår region som känner hopplöshet inför framtiden.

I Blekinge vill vi känna och uppleva framtidsdrömmar, framåtanda och handlingskraft.

Därför är det viktigt att nyansera bilden av Blekinge. Idag har vi Regionstyrelsesammanträde. Då ska vi bland annat fatta beslut om en ny regional turismorganisation. I eftermiddag ska vi diskutera stora satsningar på vindkraft i vårt län och senare samlas de fem kommunerna för att gemensamt fortsätta arbetet med "Ungdomskraft" som är ett kraftpaket riktat mot unga arbetslösa.

Så det händer också mycket positivt i Blekinge, det finns ett start driv för att utveckla Blekinge och en enorm handlingskraft.