–  ­Jobben lägger grunden för vår välfärd. Så trots att ansvaret egentligen är statligt, har vi valt att i år använda en extra stor del av de kommunala medlen till att minska arbetslösheten i Sölvesborg, säger kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund.

En annan del av jobbsatsningen för 2014 består av att samtliga sölvesborgsungdomar i åldern 17-18 år kommer att garanteras tre veckors sommarjobb av kommunen. Satsningen beräknas kosta cirka en och en halv miljon kronor.
–  Vi vill visa att vi förstår ungdomarnas situation och att det är svårt att hitta jobb. Blekinge har hög arbetslöshet, vilket många gånger drabbar ungdomar som därmed får svårt att komma in på arbetsmarknaden, menar Heléne Björklund.