måndag 20 januari 2014

Mötesdag

Det är en fullspäckad mötesdag idag.

Veckoplanering med näringslivschef, Måndagsmöte med kommundirektören, Planeringsmöte med samhällsbyggnadsförvaltning, Ordförandeöverläggning, Träff med migrationsverket, Gruppmöte med S-gruppen...