fredag 6 december 2013

Uttalande av Stefan Löfven om Nelson Mandela

Uttalande av Stefan Löfven om Nelson Mandela

- Mandela gav demokrati åt ett land, röst åt ett folk och hopp till en hel generation världen över. Därför kommer hans minne leva vidare långt efter den sorg och tomhet jag känner idag, säger Stefan Löfven.
 - Idag har demokratin förlorat en utav sina främsta förkämpar, och jag har tillsammans med miljoner andra förlorat en idol och förebild.
- Mandela ledde frihetsrörelsen i Sydafrika, samlande ett splittrat land och blev en av vår tids största ledare. Trots sin tid i fängelse drevs han aldrig av hämndbegär, utan en vilja till försoning och samling. Alltid villig att finna lösningar – aldrig villig att svika sina ideal.
- Även i Sverige föddes engagemang och vilja till förändring genom Mandelas arbete. Vi är många som med stolthet deltagit i demonstrationer och insamlingar för att bidra i kampen mot Apartheids vidrighet som idag känner saknad, avslutar Stefan Löfven.

Vår officiella kondoleans

It is with profound sadness we received the news of the passing away of former President Nelson Mandela. We would like to convey our sincerest condolences from the Swedish Social Democratic Party.
Death is inevitable for all but it is hard to imagine a world without Mr Mandela. He was one of the greatest global icons that represent Human Rights, democracy and kindness. He became one of the world’s most respected persons when he, as the first black president of South Africa, chose peace and reconciliation as the cornerstones for the country.
In 1993 Mr Mandela was awarded the Nobel Peace Prize as an international knowledge of his work to make South Africa a better place for all people from all backgrounds. He was a true inspiration. Thank you!
The Swedish Social Democratic Party had very good relations with Mr Mandela. Sweden, and the Swedish Labour Movement, stood firm behind the ANC in its struggle for freedom and we have continued our cooperation over the years.
We would like to convey our heartfelt condolences to Mr Mandela's family and to the ANC.
Swedish Social Democratic Party