onsdag 4 december 2013

Stora viktiga framtidsbeslut

Igår tog Kommunstyrelsen flera viktiga beslut. De stora besluten ska dock vidare för beslut till Kommunfullmäktige.

Vi tillsattes en politisk styrgrupp för ett ungdomspolitiskt program. Äntligen ska vi komma vidare i vårt arbete med att unga människor ska vara delaktiga!

Sölvesborgs kommun tecknade ett ettårigt avtal med Valjeviken om användande av simhall, vi beslutade också att utreda hur ett långsiktigt avtal ska komma till stånd. 

Kommunstyrelsen beslutade också att försälja mark i ytterhamnen till Sölvesborgs Hamnbolag. Ett stort och viktigt beslut. Nu får Sölvesborgs Hamn bättre förutsättningar för att långsiktigt investera och känna sig trygga i Sölvesborgs kommun.

Det kanske allra mest positiva beslutet var att ge Sölvesborgshem i uppdrag att renovera Gerbogården och Tärnans särskilda boende. En investering på drygt 50 miljoner kronor. Det kommer att bli fint för våra pensionärer att bo i Sölvesborg, även när de är i behov av särskilt boende.

Dessutom sålde vi den artonde tomten på Ljungaviken!