måndag 16 december 2013

Demokrati pågår
Idag har alla grundskolor elevrepresentanter i Stadshuset. De fördelar pengar mellan skolorna för olika projekt. Min grupp är så himla duktiga på att argumentera och förhandla. Det finns gott hopp för demokratin även i framtiden!- Posted using BlogPress from my iPhone