tisdag 24 december 2013

25 händelser att minnas 2013 - 7

I år har jag bestämt mig för att göra en lista med "25 händelser att minnas 2013". 
Jag tar med händelser som jag minns med glädje och stolthet från året som passerade. 

Jag hoppas du vill hänga med på en positiv tillbakablick på 2013!


7.
Viktiga investeringar för de som inte kan föra sin talan

Vi började bygga ett nytt LSS-boende i Ljungaviken för unga människor. Till våren kan de för första gången flytta hemifrån!


Vi tog också beslut om att renovera och modernisera Gerbogården och Tärnan. Ett investeringsbeslut för ca 50 miljoner kronor för att våra äldre och dementa också ska bo modernt och fräscht och för att hjältarna inom äldreomsorgen ska få en bättre arbetsmiljö.