lördag 28 december 2013

25 händelser att minnas 2013 - 3

I år har jag bestämt mig för att göra en lista med "25 händelser att minnas 2013". 
Jag tar med händelser som jag minns med glädje och stolthet från året som passerade. 

Jag hoppas du vill hänga med på en positiv tillbakablick på 2013!


3.
Högtofta skola

Äntligen kunde vi lämna besked om att investera i Högtofta skola!

All heder och en stor eloge till föräldrar, barn och skolpersonal som har haft stort tålamod och väntat på besked om sin skola och förskola i Högtofta. 

I vår rödgröna budget föreslår vi att investera närmare 30 miljoner kronor för Högtofta skola och förskola. Det innebär att det kommer att gå runt 120 barn vid samma skolgård.

När andra kommuner i vårt närområde lägger ner skolor på landsbygden väljer vi att göra omfattande investeringar!