lördag 21 december 2013

25 händelser att minnas 2013 - 10

I år har jag bestämt mig för att göra en lista med "25 händelser att minnas 2013". 
Jag tar med händelser som jag minns med glädje och stolthet från året som passerade. 

Jag hoppas du vill hänga med på en positiv tillbakablick på 2013!


10.
Blekinge Offshore

Den 7 februari redovisade Mark och miljödomstolen sitt yttrande som sammanfattningsvis gick ut på att rekommendera regeringen att fatta beslut om att prioritera vindkraftsetableringen i Hanöbukten.

Sammantaget handlar det om en investering i Blekinge på 50 miljarder kronor.

Det har aldrig någonsin investerats så mycket i infrastruktur i Blekinge, kanske inte ens i Sverige?

Som exempel kan nämnas att etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MARK IV i Lund, är en total investering på ca 14-15 miljarder kronor.

Öresundsbron kostade ca 20 miljarder kronor.

Nu vill svensk basindustri vara med och delfinansiera en infrastruktur i Blekinge som totalt uppgår till ca 50 miljarder kronor. Och självklart vill vårt näringsliv vara med för att hitta affärsmöjligheter i detta.

Det här kan skapa den tillväxt och de arbetstillfällen som vi behöver i vår region!
Fotomontage HANÖFotomontage NOGERSUND