måndag 4 november 2013

Vi har bestämt oss- arbetslösheten i Sölvesborg ska pressas ned

Vi har bestämt oss –
arbetslösheten i Sölvesborg ska pressas ned

Det går bra för Sölvesborg. Kommunens invånare ger de kommunala verksamheterna höga betyg, näringslivsklimatet förbättras hela tiden och det går bra för våra småföretagare. Vi har visat att vår politik är bra för Sölvesborg.

Arbetsmarknaden är betydligt svårare för kommunen att påverka. Regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik och en hög arbetslöshet har bitit sig fast i vår region.

Kommunerna drabbas dubbelt av arbetslösheten, dels genom uteblivna skatteintäkter, dels genom ökade kostnader för försörjningsstöd. Trots att ansvaret är statligt har vi nu bestämt oss för att använda kommunala skattemedel för att göra något åt det.

Jobben lägger grunden för vår välfärd – med fler som arbetar kan vi utveckla vår välfärd.

Vi har bestämt oss, arbetslösheten i Sölvesborg ska pressas ned.

Därför gör vi en unik jobbsatsning. För 2014 avsätter vi 3 miljoner kronor för en lokal jobbsatsning i Sölvesborgs kommun.

Jobbsatsningen ska genomföras i samråd med flera parter. Samtal och överläggningar har redan varit med Arbetsförmedling, Individ- och Familjeomsorg, Arbetsmarknadsenheten, Kommunal, Näringslivskontoret och Personalkontoret och samtalen ska fortsätta.


Den politiska inriktningen är:

·        Sommarjobbsgaranti
Redan idag får ca 100 ungdomar sommarjobb inom de kommunala verksamheterna. Vår ambition är att alla 17-18 åringar som är mantalsskrivna i Sölvesborg och söker kommunala sommarjobb ska erbjudas ett jobb under tre veckor.

·        Flera Naturvårdslag (BEA 13)
Långtidsarbetslösa erbjuds anställningar under ett år för att minska försörjningsstödet och ge möjlighet till riktiga jobb. Fokus på naturvård och skötsel av grönområden men även andra kommunala verksamheter kan bli aktuella. Genom dessa insatser vill vi uppnå att arbetslösheten minskar, fler jobbar, utbetalning av försörjningsstöd sjunker, anställningsbarheten ökar. Genom nära och personligt samarbete med näringslivet i Sölvesborg tror vi också att fler företag vill vara med och anställa efter en års-anställning i Sölvesborgs kommun.

·        Jobb och studier inom vård- och omsorgsverksamhet (BAL 13)
Arbetslivsintroduktionsanställningar i vård- och omsorgsverksamhet för personer mellan 19-25 år som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden. Av den totala arbetstiden ska 75% användas för de arbetsuppgifter som överenskommits och 25% för utbildning

·        Fler sommarlovsentreprenörer
Vi vill dubbla antalet sommarföretagare i Sölvesborg. Varje sommarföretagare får ett startkapital från kommunen för att komma igång och handledning från Ung Företagsamhet.


Vi uppdrar åt berörda parter (Fackförbund, Arbetsförmedling, Individ- och Familjeomsorg, Arbetsmarknadsenheten, Näringslivskontoret och Personalkontoret) att återkomma med hur de 3 miljonerna bäst används för att åstadkomma lägre arbetslöshet med ovanstående inriktning.