tisdag 19 november 2013

Rödgrön budget för 2014

Igår hade vi budgetfullmäktige. Trots att vi inte debatterar i hela dagar så tycker jag det var en spänstig och bra debatt. Tre budgetförslag som står emot varandra. Ekonomiskt skiljer det sig inte så mycket men ideologiskt är det stora skillnader.

Vårt rödgröna förslag innehåller bland annat en kommunal jobbsatsning för arbetslösa ungdomar som Jimmie Åkesson och SD tycker är oseriös.

Alliansens budgetförslag innebär besparingar för förskola och grundskola men menar att det inte behöver innebära besparingar eftersom man tror att andra driftsformer kan innebära billigare drift och större grupper behöver inte per automatik vara dåligt för skola och barnomsorg.

I stort var det en bra debatt där flera företrädare var uppe och hade kärnfulla inlägg där de argumenterade för sitt eget budgetförslag. Bra tycker jag. Både att flera debatterar och att vi har tydliga alternativ.

På kvällen var jag på Valjeviken och träffade fackligt aktiva unga människor från Skåne och Blekinge som också är intresserade av politik. Det var mycket trivsamt och kvällen blev lång.

Idag har Kommunstyrelsens arbetsutskott kunskapskonferens ihop med Barn- och utbildningsnämnden. Ett bra initiativ för att visa att skolresultaten inte enbart är en fråga för skolpolitiker.

Idag har vi också kunnat läsa i BLT att Tonnie Rittstam arrenderar ut Hanöhus till Bert Karlsson som sannolikt ska bedriva flyktingförläggning i anläggningen.

Kommunen har inte fått några förhandsbesked om detta, vare sig från ägaren eller Migrationsverket.

Om det blir så att det blir en flyktingförläggning i Hällevik så är min förhoppning att vi tillsammans ska se till så att det blir bra förutsättningar för både de boende i Hällevik och de tillfälliga gästerna.