måndag 7 oktober 2013

Övertygande argumentation

"I fullmäktigedebatter övertygar man ingen att byta åsikt" - är något jag hör ofta.

Men idag hände det faktiskt.

På kvällens kommunfullmäktige behandlade vi flera motioner och var rörande överens över partigränserna om det mesta. Men i en fråga var vi oeniga. Förslaget om att införa Social Investeringsfond.

Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkade avslag på Kommunstyrelsen och inledningsvis även i Kommunfullmäktige.

Jeppe Johnsson (M) argumenterade för ett avslag.
Ingvar Karlsson (SD) hade en lapp med sig från Jimmie Åkesson där han ombads yrka avslag.

Övriga partier ville bifalla förslaget.

Mitt i denna argumentation bad Jeppe Johnsson (M) om ajournering, samlade Moderatgruppen och kom in igen och yrkade bifall.

Så kan det bli.

Efter det besynnerliga uppvaknandet hördes - "Så ska man göra om man vill få en rubrik".